welkom

Psychotherapie Ellen Visser biedt psychotherapie, psychologische behandeling, coaching en supervisie. De rustig gelegen en kleinschalige praktijk ligt direct aan het park De Gulden Bodem in Arnhem-Noord.

Vanaf 18 jaar kun je terecht als je vastloopt en je handvaten zoekt om ergens op een andere manier mee om te gaan. Dat kan van alles zijn, zoals minder angstig of somber willen zijn, meer vertrouwen in jezelf voelen, voor jezelf willen opkomen, minder gestresst voelen of beter in je vel zitten. Je kunt terecht voor kortdurende behandeltrajecten in de Basis GGZ, maar ook voor intensievere, langer durende trajecten in de Specialistische GGZ.

Aanmelding is mogelijk na een verwijzing door je huisarts.

Lees verder

In de behandeling wordt gebruik gemaakt van ‘wat werkt’, ook wel ‘evidence-based’ genoemd: een combinatie van onderzochte methoden waarvan we uit onderzoek weten dat ze bij veel mensen werken en er wordt gebruik gemaakt van jouw kennis over wat bij jou werkt.

De praktijk is geopend op maandag, dinsdag en donderdag
Bij spoed of buiten kantooruren: neem contact op met de huisarts.

behandelmethoden

   Cognitieve gedragstherapie

   EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing

   Positief oplossingsgerichte therapie

   Integratieve psychotherapie

 

    Cognitieve gedragstherapie

    EMDR Eye Movement

Desensitization and Reprocessing

    Positief oplossingsgerichte therapie

    Integratieve psychotherapie 

 

Online de behandeling kan plaatsvinden via beveiligd beeldbellen en indien gewenst aangevuld worden met online behandelmodules of formulieren (e-health).

Buiten In overleg kan behandeling desgewenst al wandelend plaatsvinden.

Lees verder

Een behandeling kan uit een combinatie van behandelvormen bestaan. Bij elke behandeling is het mogelijk om belangrijke anderen te betrekken als je dat wilt.

Wanneer kun je niet terecht?

Crisisgevoeligheid/suïcidaliteit: Indien er sprake is van crisisgevoeligheid, zelfbeschadigend gedrag of een hoog risico op suïcidaliteit ben je hier niet op de goede plek. Er wordt hier van je gevraagd dat je stabiel genoeg bent om de tijd tussen 2 afspraken zelf of met behulp van je sociaal steunsysteem te overbruggen en dat je in staat bent tot voldoende zelfzorg. 

Onvoldoende effect na meerdere psychologische behandelingen: Als je in het verleden verscheidene psychologische trajecten met onvoldoende of geen verbetering hebt gehad dan kun je voor meer gespecialiseerde behandeling worden verwezen.

Langer durende zorg: Als een behandeling langer dan anderhalf jaar nodig is, zoals bij ernstige persoonlijkheidsproblematiek, dan kun je verwezen worden voor passende zorg.

Middelengebruik: Het is belangrijk te stoppen met overmatig alcohol- en drugsgebruik voordat je je aanmeldt. Dat kun je zelf doen of met (online) hulp: kijk op www.jellinek.nl voor meer informatie.

Eetproblematiek: In het geval van ernstige eetproblematiek word je verwezen naar een in eetproblematiek gespecialiseerde instelling.

Delictgedrag en agressieproblemen: Als er sprake is van gedrag dat schade toebrengt aan anderen dan word je verwezen. Kijk ook op www.kairos.nl voor meer informatie.

Als één van bovenstaande redenen tijdens de behandeling optreedt dan zul je worden verwezen naar passende zorg en stopt de behandeling.

 

Lees verder

In de behandeling wordt gebruik gemaakt van ‘wat werkt’, ook wel ‘evidence-based’ genoemd: een combinatie van onderzochte methoden waarvan we uit onderzoek weten dat ze bij veel mensen werken en er wordt gebruik gemaakt van jouw kennis over wat bij jou werkt.

De praktijk is geopend op maandag, dinsdag en donderdag
Bij spoed of buiten kantooruren: neem contact op met de huisarts.

Lees verder

Een behandeling kan uit een combinatie van behandelvormen bestaan. Bij elke behandeling is het mogelijk om belangrijke anderen te betrekken als je dat wilt.

Wanneer kun je niet terecht?

Crisisgevoeligheid/suïcidaliteit: Indien er sprake is van crisisgevoeligheid, zelfbeschadigend gedrag of een hoog risico op suïcidaliteit ben je hier niet op de goede plek. Er wordt hier van je gevraagd dat je stabiel genoeg bent om de tijd tussen 2 afspraken zelf of met behulp van je sociaal steunsysteem te overbruggen en dat je in staat bent tot voldoende zelfzorg. 

Onvoldoende effect na meerdere psychologische behandelingen: Als je in het verleden verscheidene psychologische trajecten met onvoldoende of geen verbetering hebt gehad dan kun je voor meer gespecialiseerde behandeling worden verwezen.

Langer durende zorg: Als een behandeling langer dan anderhalf jaar nodig is, zoals bij ernstige persoonlijkheidsproblematiek, dan kun je verwezen worden voor passende zorg.

Middelengebruik: Het is belangrijk te stoppen met overmatig alcohol- en drugsgebruik voordat je je aanmeldt. Dat kun je zelf doen of met (online) hulp: kijk op www.jellinek.nl voor meer informatie.

Eetproblematiek: In het geval van ernstige eetproblematiek word je verwezen naar een in eetproblematiek gespecialiseerde instelling.

Delictgedrag en agressieproblemen: Als er sprake is van gedrag dat schade toebrengt aan anderen dan word je verwezen. Kijk ook op www.kairos.nl voor meer informatie.

Als één van bovenstaande redenen tijdens de behandeling optreedt dan zul je worden verwezen naar passende zorg en stopt de behandeling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

covid

Kiezen voor face-to-face contact of beeldbellen

In de praktijk kun je kiezen voor face-to-face contact of (beeld)bellen en gelden er de volgende maatregelen:

   Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang binnen

   Houd 1,5 meter afstand

   Was je handen voordat je van huis gaat en

gebruik desinfectiegel in de praktijk

   Blijf thuis als jij, of iemand in je huishouden

gezondheidsklachten heeft

   Houd je aan de RIVM richtlijnen

    Kom niet eerder dan 5 minuten

voor aanvang binnen

    Houd 1,5 meter afstand

    Was je handen voordat je van huis gaat

en gebruik desinfectiegel in de praktijk

    Blijf thuis als jij, of iemand in je

huishouden gezondheidsklachten heeft

    Houd je aan de RIVM richtlijnen

Als de afspraak face-to-face niet kan doorgaan door verkoudheidsklachten, dan maken we gebruik van (beeld)bellen.

wachttijd

Momenteel is er een aanmeldstop.

De wachttijd is bijgewerkt op 3 juni 2024

wachttijd

Momenteel is er een aanmeldstop.

De wachttijd is bijgewerkt op 3 juni 2024

ellen visser

Werken vanuit een no-nonsense en positieve houding

Sinds 20 jaar werk ik als psycholoog, en beleef ik veel plezier aan het werk en de mensen die ik ontmoet. Ik hecht waarde aan gelijkwaardigheid, ben betrokken en werk vanuit een no-nonsense en positieve houding.

Ik heb op verschillende plekken door het land gewerkt met allerlei soorten problematiek, zoals angst, depressie, trauma en persoonlijkheidsproblematiek.

Ik ben cognitief gedragstherapeut, GZ-psycholoog, psychotherapeut en EMDR practitioner geworden omdat ik altijd op zoek ben naar goede en efficiënte behandelmogelijkheden en om diversiteit te kunnen bieden. Wat voor de één werkt hoeft niet voor de ander te werken. Ik heb ruime ervaring met het bieden van maatwerk; waardoor een behandeling zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is.

Graag ga ik actief met je aan de slag: niet alleen ‘praten over’ maar ook ‘doen’: we wachten niet op verandering, maar bewerkstelligen het.

aanbod

Cognitieve gedragstherapie

CGT is een actieve therapie waarmee je in het dagelijkse leven aan de slag gaat. Door te oefenen leer je vaardigheden waar je je hele leven iets aan hebt. Uit onderzoek blijkt dat deze therapie goed werkt bij veel psychische problemen en vaak wordt aanbevolen.

Lees verder

Door samen na te denken, dingen uit te zoeken en vooral dingen uit te proberen, verander je gedachten en gedrag die jou in de weg staan. Zo ontstaat meer vrijheid en verminder je negatieve gevoelens.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een behandeling als je klachten het gevolg zijn van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

Lees verder

EMDR wordt ook ingezet als je klachten voortkomen uit ingrijpende gebeurtenissen en het je daardoor niet lukt om te doen wat je graag zou willen doen.

Positief oplossingsgerichte therapie

Positief oplossingsgerichte therapie een vorm van kortdurende psychotherapie waarbij niet het probleem, maar juist de oplossing centraal staat. Je focust je op gewenst toekomstig gedrag en dat helpt jou om stap voor stap dit doel te bereiken. Soms al in slechts vijf sessies.

Lees verder

We richten ons op je sterke kanten en hulpbronnen. En onderzoeken welke vaardigheden je hebt om problemen aan te pakken. Op een concrete manier pak je problemen aan en wordt in korte tijd positieve veranderingen zichtbaar.

CGT is een actieve therapie waarmee je in het dagelijkse leven aan de slag gaat. Door te oefenen leer je vaardigheden waar je je hele leven iets aan hebt. Uit onderzoek blijkt dat deze therapie goed werkt bij veel psychische problemen en vaak wordt aanbevolen.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een behandeling als je klachten het gevolg zijn van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

Positief oplossingsgerichte therapie een vorm van kortdurende psychotherapie waarbij niet het probleem, maar juist de oplossing centraal staat. Je focust je op gewenst toekomstig gedrag en dat helpt jou om stap voor stap dit doel te bereiken. Soms al in slechts vijf sessies.

Lees verder

Door samen na te denken, dingen uit te zoeken en vooral dingen uit te proberen, verander je gedachten en gedrag die jou in de weg staan. Zo ontstaat meer vrijheid en verminder je negatieve gevoelens.

Lees verder

EMDR wordt ook ingezet als je klachten voortkomen uit ingrijpende gebeurtenissen en het je daardoor niet lukt om te doen wat je graag zou willen doen.

Lees verder

We richten ons op je sterke kanten en hulpbronnen. En onderzoeken welke vaardigheden je hebt om problemen aan te pakken. Op een concrete manier pak je problemen aan en wordt in korte tijd positieve veranderingen zichtbaar.

Integratieve psychotherapie

Integratieve psychotherapie betekent zorg op maat bieden. Een behandeling werkt pas als jij vertrouwen hebt in de werkwijze die wordt gekozen. En als je vertrouwen groter is, dan zijn vaak ook je motivatie en inzet groter en zul je sneller resultaat zien.

Lees verder

Integratieve therapie bestaat uit verschillende psychologische stromingen en therapieën zoals de systeemtheoretische therapie, cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte therapie, positief oplossingsgerichte therapie, beeldende en creatieve therapie, en psychodynamische therapie.

Coaching

Coaching gaat het om het optimaliseren van eigen capaciteiten en potentieel. Coachingsgesprekken zijn gericht op het oplossen van belemmeringen om maximaal in je eigen kracht te gaan staan en ook in het werk te zijn wie je bent. Coaching wordt niet vergoed door de verzekeraar.

Lees verder

Coaching is dè manier om duurzaam effectief gedrag te ontwikkelen, bewustzijn te ontwikkelen of om bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen te krijgen. Je kunt je telefonisch, via mail of het aanmeldformulier aanmelden voor een eerste kennismakingsgesprek.

Klachten

   Angst / onrust

   Extreme verlegenheid

   Problemen in verwerken van verlies

of trauma

   Piekeren

   Somberheid

   Slaapproblemen

   Prikkelbaarheid

Lees verder

  Werk- of studiegerelateerde problemen

  Problemen in relaties

  Vermoeidheid

  Minderwaardigheidsgevoelens

  Rouwproblemen

  Gebrek aan zelfvertrouwen

  Levensfaseproblemen

Integratieve psychotherapie betekent zorg op maat bieden. Een behandeling werkt pas als jij vertrouwen hebt in de werkwijze die wordt gekozen. En als je vertrouwen groter is, dan zijn vaak ook je motivatie en inzet groter en zul je sneller resultaat zien.

Coaching gaat het om het optimaliseren van eigen capaciteiten en potentieel. Coachingsgesprekken zijn gericht op het oplossen van belemmeringen om maximaal in je eigen kracht te gaan staan en ook in het werk te zijn wie je bent. Coaching wordt niet vergoed door de verzekeraar.

   Angst / onrust

   Extreme verlegenheid

   Problemen in verwerken van verlies

of trauma

   Piekeren

   Somberheid

   Slaapproblemen

   Prikkelbaarheid

Lees verder

Integratieve therapie bestaat uit verschillende psychologische stromingen en therapieën zoals de systeemtheoretische therapie, cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte therapie, positief oplossingsgerichte therapie, beeldende en creatieve therapie, en psychodynamische therapie.

Lees verder

Coaching is dè manier om duurzaam effectief gedrag te ontwikkelen, bewustzijn te ontwikkelen of om bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen te krijgen. Je kunt je telefonisch, via mail of het aanmeldformulier aanmelden voor een eerste kennismakingsgesprek.

Lees verder

  Werk- of studiegerelateerde problemen

  Problemen in relaties

  Vermoeidheid

  Minderwaardigheidsgevoelens

  Rouwproblemen

  Gebrek aan zelfvertrouwen

  Levensfaseproblemen

praktijk

Aanmeldprocedure

1nP

Rechten & plichten

Kosten en vergoedingen

Klachtenregeling

Supervisie

Privacy

Kwaliteitsstatuut

Zorgkaart

aanmelden

Aanmelden kan door een bericht te sturen naar e.visser@extenzo.nu

Vermeld in de mail:

  • een korte omschrijving van de klacht/hulpvraag
  • je telefoonnummer
  • je email adres

Ik neem dan zsm contact met je op.

contact

De praktijk is gelegen naast park Gulden Bodem

De praktijk bevindt zich in Praktijk Het Groene Huis aan de Gerard Douweg 5 (Arnhem Noord) en is gelegen naast park de Gulden Bodem. Parkeermogelijkheden zijn voor het gebouw. Wanneer je aanbelt wordt de deur op afstand geopend en kun je doorlopen naar de eerste verdieping. Daar mag je plaatsnemen aan tafel in de wachtruimte. Kom in verband met Covid niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van je afspraak binnen. De praktijk is niet voorzien van een lift en niet rolstoeltoegankellijk.

Contactgegevens

Emailadres: e.visser@extenzo.nu (voor vertrouwelijke informatie)

Telefoon: 06 252 215 31

 

Adresgegevens

Psychotherapie Ellen Visser

Gerard Douweg 5

6814 LH Arnhem

 

KVK 69909792

AGBcode praktijk 94065845

AGBcode behandelaar 94012357

IBAN NL 55 KNAB 0603 0290 00

GZ psycholoog BIGnr: 89915505725

Psychotherapeut BIGnr: 19915505716

 

EMDR practioner & EMDR Europe Consultant (supervisor)

Cognitief gedragstherapeut VGCt & supervisor

Psychotherapie Ellen Visser

Gerard Douweg 5

6814 LH Arnhem

GZ psycholoog BIGnr:

89915505725

Psychotherapeut BIGnr:

19915505716

EMDR practioner & EMDR Europe Consultant (supervisor)

Cognitief gedragstherapeut VGCt & supervisor