1nP

Psychotherapie Ellen Visser is aangesloten bij Stichting 1nP. Deze afkorting staat voor “1e netwerk Professionals in de ambulante Geestelijke Gezondheidszorg”. 1nP is een netwerkorganisatie van professionele hulpverleners die de mogelijkheid biedt tot collegiaal overleg en het waarborgen van de kwaliteit door toetsing van de indicatie en meting van het behandeleffect. 1nP heeft contractafspraken met alle zorgverzekeraars, waardoor er naast het eigen risico (meestal 385 euro) geen verdere kosten zijn aan behandeling in de BGGZ en SGGZ.
Zie voor meer informatie kosten en vergoedingen 

1nP

Psychotherapie Ellen Visser is aangesloten bij Stichting 1nP. Deze afkorting staat voor “1e netwerk Professionals in de ambulante Geestelijke Gezondheidszorg”. 1nP is een netwerkorganisatie van professionele hulpverleners die de mogelijkheid biedt tot collegiaal overleg en het waarborgen van de kwaliteit door toetsing van de indicatie en meting van het behandeleffect. 1nP heeft contractafspraken met alle zorgverzekeraars, waardoor er naast het eigen risico (meestal 385 euro) geen verdere kosten zijn aan behandeling in de BGGZ en SGGZ.
Zie voor meer informatie kosten en vergoedingen 

praktijk

Aanmeldprocedure

1nP

Rechten & plichten

Kosten en vergoedingen

Klachtenregeling

Supervisie

Privacy

Kwaliteitsstatuut

Zorgkaart

Psychotherapie Ellen Visser

Gerard Douweg 5

6814 LH Arnhem

GZ psycholoog BIGnr:

89915505725

Psychotherapeut BIGnr:

19915505716

EMDR practioner & EMDR Europe Consultant (supervisor)

Cognitief gedragstherapeut VGCt & supervisor