Kosten en vergoedingen

Je zorgverzekering vergoedt je traject als er sprake is van verzekerde zorg, zowel in de BGGZ als in de SGGZ. Met alle zorgverzekeringen zijn contracten afgesloten via 1nP. Zelf betaal je per kalenderjaar je eigen risico. Enkele klachten vallen niet onder verzekerde zorg, zoals wanneer er hoofdzakelijk sprake is van relatieproblemen die de focus van behandeling vergen. Mocht dit bij jou het geval zijn, dan word je hierover ingelicht en volgt eventueel terugverwijzing naar de huisarts.

Kosten en vergoedingen

Je zorgverzekering vergoedt je traject als er sprake is van verzekerde zorg, zowel in de BGGZ als in de SGGZ. Met alle zorgverzekeringen zijn contracten afgesloten via 1nP. Zelf betaal je per kalenderjaar je eigen risico. Enkele klachten vallen niet onder verzekerde zorg, zoals wanneer er hoofdzakelijk sprake is van relatieproblemen die de focus van behandeling vergen. Mocht dit bij jou het geval zijn, dan word je hierover ingelicht en volgt eventueel terugverwijzing naar de huisarts.

praktijk

Aanmeldprocedure

1nP

Rechten & plichten

Kosten en vergoedingen

Klachtenregeling

Supervisie

Privacy

Kwaliteitsstatuut

Zorgkaart

Psychotherapie Ellen Visser

Gerard Douweg 5

6814 LH Arnhem

GZ psycholoog BIGnr:

89915505725

Psychotherapeut BIGnr:

19915505716

EMDR practioner & EMDR Europe Consultant (supervisor)

Cognitief gedragstherapeut VGCt & supervisor