Rechten en plichten

Je vindt hier onder andere informatie over de beroepscode, vertrouwelijkheid, wachttijdbemiddeling, wat de afspraken en kosten zijn als je niet kunt komen op een afspraak etc.

Rechten en plichten

Je vindt hier  onder andere informatie over de beroepscode, vertrouwelijkheid, wachttijdbemiddeling, wat de afspraken en kosten zijn als je niet kunt komen op een afspraak etc.

praktijk

Aanmeldprocedure

1nP

Rechten & plichten

Kosten en vergoedingen

Klachtenregeling

Supervisie

Privacy

Kwaliteitsstatuut

Zorgkaart

Psychotherapie Ellen Visser

Gerard Douweg 5

6814 LH Arnhem

GZ psycholoog BIGnr:

89915505725

Psychotherapeut BIGnr:

19915505716

EMDR practioner & EMDR Europe Consultant (supervisor)

Cognitief gedragstherapeut VGCt & supervisor