Wanneer kun je niet terecht

Crisisgevoeligheid/suïcidaliteit: Indien er sprake is van crisisgevoeligheid, zelfbeschadigend gedrag of een hoog risico op suïcidaliteit ben je hier niet op de goede plek. Er wordt hier van je gevraagd dat je stabiel genoeg bent om de tijd tussen 2 afspraken zelf of met behulp van je sociaal steunsysteem te overbruggen en dat je in staat bent tot voldoende zelfzorg. 

Onvoldoende effect na meerdere psychologische behandelingen: Als je in het verleden verscheidene psychologische trajecten met onvoldoende of geen verbetering hebt gehad dan kun je voor meer gespecialiseerde behandeling worden verwezen.

Langer durende zorg: Als een behandeling langer dan anderhalf jaar nodig is, zoals bij ernstige persoonlijkheidsproblematiek, dan kun je verwezen worden voor passende zorg.

Middelengebruik: Het is belangrijk te stoppen met overmatig alcohol- en drugsgebruik voordat je je aanmeldt. Dat kun je zelf doen of met (online) hulp: kijk op www.jellinek.nl voor meer informatie.

Eetproblematiek: In het geval van ernstige eetproblematiek word je verwezen naar een in eetproblematiek gespecialiseerde instelling.

Delictgedrag en agressieproblemen: Als er sprake is van gedrag dat schade toebrengt aan anderen dan word je verwezen. Kijk ook op www.kairos.nl voor meer informatie.

Als één van bovenstaande redenen tijdens de behandeling optreedt dan zul je worden verwezen naar passende zorg en stopt de behandeling.

 

Wanneer kun je niet terecht

Crisisgevoeligheid/suïcidaliteit: Indien er sprake is van crisisgevoeligheid, zelfbeschadigend gedrag of een hoog risico op suïcidaliteit ben je hier niet op de goede plek. Er wordt hier van je gevraagd dat je stabiel genoeg bent om de tijd tussen 2 afspraken zelf of met behulp van je sociaal steunsysteem te overbruggen en dat je in staat bent tot voldoende zelfzorg. 

Onvoldoende effect na meerdere psychologische behandelingen: Als je in het verleden verscheidene psychologische trajecten met onvoldoende of geen verbetering hebt gehad dan kun je voor meer gespecialiseerde behandeling worden verwezen.

Langer durende zorg: Als een behandeling langer dan anderhalf jaar nodig is, zoals bij ernstige persoonlijkheidsproblematiek, dan kun je verwezen worden voor passende zorg.

Middelengebruik: Het is belangrijk te stoppen met overmatig alcohol- en drugsgebruik voordat je je aanmeldt. Dat kun je zelf doen of met (online) hulp: kijk op www.jellinek.nl voor meer informatie.

Eetproblematiek: In het geval van ernstige eetproblematiek word je verwezen naar een in eetproblematiek gespecialiseerde instelling.

Delictgedrag en agressieproblemen: Als er sprake is van gedrag dat schade toebrengt aan anderen dan word je verwezen. Kijk ook op www.kairos.nl voor meer informatie.

Als één van bovenstaande redenen tijdens de behandeling optreedt dan zul je worden verwezen naar passende zorg en stopt de behandeling.

 

praktijk

Aanmeldprocedure

1nP

Rechten & plichten

Kosten en vergoedingen

Klachtenregeling

Supervisie

Privacy

Kwaliteitsstatuut

Zorgkaart

Psychotherapie Ellen Visser

Gerard Douweg 5

6814 LH Arnhem

GZ psycholoog BIGnr: 89915505725

Psychotherapeut BIGnr: 19915505716

EMDR practioner & EMDR Europe Consultant (supervisor)

Cognitief gedragstherapeut VGCt & supervisor