Aanmeldprocedure

Ik ben verbonden aan 1nP. Organisatie 1nP draagt zorg voor een deel van de administratie, waaronder de elektronische patiëntendossiers en contracten met alle zorgverzekeraars.

Je kunt je aanmelden door mij te bellen of via het aanmeldformulier op deze site, dan zal ik je bellen om kort je vraag of klachten te bespreken. Vervolgens kun je je aanmelden via de website van 1nP www.1np.nl. Op de website van 1nP wordt gevraagd om een verwijsbrief, ook kan je verwijzer hier een concept verwijsbrief downloaden. 1nP maakt een dossier van je aan met daarin de verwijsbrief voor SGGZ of BGGZ.

Na de aanmelding bij 1nP ontvang je een digitale vragenlijst . Deze vragenlijst is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de klachten en de manier waarop je met problemen omgaat, zodat de behandeling goed op jou en je unieke situatie afgestemd kan worden.

Afhankelijk van de wachttijd wordt vervolgens een intakegesprek ingepland en kunnen we kennismaken. In de intake bespreken we je klachten, hulpvraag, behandelmogelijkheden en stellen we een behandelplan op. Mocht na het intakegesprek blijken dat je hulpvraag niet aansluit bij het behandelaanbod, dan wordt er meegedacht over een doorverwijzing.

Behandeling is gericht op vergroten van het vertrouwen om zelfstandig verder te gaan. Om de voortgang en het resultaat van de behandeling in kaart te brengen, word je gedurende het behandeltraject regelmatig gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen (ROM) en evalueren we eens per 3 tot 6 maanden de behandeling.

Aanmeldprocedure

Ik ben verbonden aan 1nP. Organisatie 1nP draagt zorg voor een deel van de administratie, waaronder de elektronische patiëntendossiers en contracten met alle zorgverzekeraars.

Je kunt je aanmelden door mij te bellen of via het aanmeldformulier op deze site, dan zal ik je bellen om kort je vraag of klachten te bespreken. Vervolgens kun je je aanmelden via de website van 1nP www.1np.nl. Op de website van 1nP wordt gevraagd om een verwijsbrief, ook kan je verwijzer hier een concept verwijsbrief downloaden. 1nP maakt een dossier van je aan met daarin de verwijsbrief voor SGGZ of BGGZ.

Na de aanmelding bij 1nP ontvang je een digitale vragenlijst . Deze vragenlijst is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de klachten en de manier waarop je met problemen omgaat, zodat de behandeling goed op jou en je unieke situatie afgestemd kan worden.

Afhankelijk van de wachttijd wordt vervolgens een intakegesprek ingepland en kunnen we kennismaken. In de intake bespreken we je klachten, hulpvraag, behandelmogelijkheden en stellen we een behandelplan op. Mocht na het intakegesprek blijken dat je hulpvraag niet aansluit bij het behandelaanbod, dan wordt er meegedacht over een doorverwijzing.

Behandeling is gericht op vergroten van het vertrouwen om zelfstandig verder te gaan. Om de voortgang en het resultaat van de behandeling in kaart te brengen, word je gedurende het behandeltraject regelmatig gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen (ROM) en evalueren we eens per 3 tot 6 maanden de behandeling.

praktijk

Aanmeldprocedure

1nP

Rechten & plichten

Kosten en vergoedingen

Klachtenregeling

Supervisie

Privacy

Kwaliteitsstatuut

Zorgkaart

Psychotherapie Ellen Visser

Gerard Douweg 5

6814 LH Arnhem

GZ psycholoog BIGnr:

89915505725

Psychotherapeut BIGnr:

19915505716

EMDR practioner & EMDR Europe Consultant (supervisor)

Cognitief gedragstherapeut VGCt & supervisor